Komunikat Zarządu Województwa Pomorskie o udziale społeczeństwa w opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzoapieru

Napisane: .

Treść

Drukuj