Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Zakończenie Akademii Seniora 2018

Dyplomy ukończenia zajęć, nagrody-upominki, słodki poczęstunek i wreszcie projekcja filmu. Wczoraj uroczyście zakończyliśmy rok akademicki 2018 w Akademii Seniora Gminy Pruszcz Gdański.

W trakcie kilkunastu wykładów studenci chłonęli informacje, które nie tylko poszerzały ich dotychczasową wiedzę na konkretny temat, ale jakże często przydawały się praktycznie w życiu codziennym. Do takich zaliczały się m.in. zajęcia z prawa czy zagadnień związanych z ubezpieczeniem.

Wiedza z zakresu zagadnień związanych z ubezpieczeniami przyda się w życiu codziennym

Uczestnicy Akademii poznawali także historię naszego regionu i sztuki, odbyli „podróż” do najpiękniejszych miejsc na Słowacji. Były także zajęcia wyjazdowe. Seniorzy odwiedzili m.in. parki podworskie znajdujące się na terenie gminy, zwiedzili oczyszczalnię ścieków Gdańsk-Wschód i Zakład Utylizacyjny w Szadółkach, wreszcie krążyli po zielonych terenach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

Wycieczka do oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód

Aż przyszedł czas na podsumowanie całorocznej edukacji. Na zakończenie roku akademickiego wszyscy studenci otrzymali dyplomy oraz kosmetyczne upominki przygotowane przez firmę „Ziaja”. A a sami seniorzy obdarowali koszem kwiatów, w dowód wdzięczności za zorganizowanie wykładów, wójt gminy, Magdalenę Kołodziejczak.

Kosz kwiatów od seniorów dla wójt gminy, Magdaleny Kołodziejczak

Uczestnicy zajęc otrzymali upominki kosmetyczne przygotowane przez firmę „Ziaja”

Wspólne zdjęcie absolwentów II edycji Akademii seniora

Wspaniałym zwieńczeniem udanego roku akademickiego była projekcja filmu „Maria Skłodowska – Curie”” w reżyserii Marie Noelle.

 

 

3:

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny