Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Nabór wniosków o dofinansowanie

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na:
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (80% kosztów inwestycji – maksymalnie 8 000 zł) - dotyczy wyłącznie terenów, na których nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej;
- zakup z montażem ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale od 2 kW do 5 kW, wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego (40% kwoty brutto zakupu i montażu urządzeń - maksymalnie 7 000,00 zł);
- zakup z montażem pompy ciepła lub kolektorów słonecznych (30% kosztów inwestycji – maksymalnie 4 000 zł);
- zakup z montażem kotła gazowego (50% kosztów zakupu i montażu kotła gazowego – maksymalnie 4 000 zł) – dotyczy wyłącznie osób zamieniających ogrzewanie węglowe na gazowe;
- wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu (do 23 zł za metr kwadratowy pokrycia dachowego - maksymalnie 10 000 zł).
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać
od 1 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
    Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia wniosków na biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdańskim, do momentu wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na 2019r. w kwocie 400 000 zł.


UWAGA: Gmina dofinansowuje wyłącznie planowane inwestycje, tj. dla których koszty realizacji ponoszone będą dopiero po podpisaniu umowy z Gminą na dofinansowanie.
    Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański lub w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański przy ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdańskim lub przy ul. Sportowej 25 w Rotmance.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami przyznawania dofinansowania określonymi w Uchwale nr II/16/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Pliki do pobrania:
•    Wniosek o przyznanie dotacji - http://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3833&bar_id=808

•    Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pruszcz Gdański na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - http://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3836&bar_id=808

•    Informacja o wyrobach zawierających azbest - http://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3834&bar_id=808

•    Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - http://pruszczgdanski.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3835&bar_id=808


Szczegółowe informacje dotyczące udzielanych dofinansowań można uzyskać pod nr tel. 58 692 94 57

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny