Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pruszcz Gdański
BOK
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Sposób składania reklamacji

Sposób składania reklamacji


Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr VI/17/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 marca 2015 roku Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez zgłoszenie telefoniczne lub pisemne w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, a także elektronicznie za pomocą formularza zgłoszeń umieszczonego na stronie internetowej www.pruszczgdanski.pl. Zgłoszenia te będą rejestrowane i analizowane pod kątem zasadności.
Termin zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości.

ELEKTRONICZNE FORMULARZE:
Formularz zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Formularz zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE:
- do firmy Altvater Piła Sp. z o.o., ul. Transportowa 2, Rusocin tel. 602 435 932, 604 184 886,
- do Referatu Gospodarki Komunalnej, ul. Sportowa 25, Rotmanka tel. 58 692 94 60

ZGŁOSZENIA PISEMNE:
Formularze dostępne w:
- Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański – biuro podawcze
- Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Sportowa 25, 83-010 Rotmanka