Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje


Zarządzeniem Wójt Gminy Pruszcz Gdański w dniu 24.12.2018 r. - Urząd Gminy będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany 22.12.2018 r. (sobota) w godz. 7.30-15.30. Czytaj więcej...

Wójt Gminy przyjmuje interesantów - 21.11.2018 r. - 12.12.2018 r. w godz. 15.00 - 17.00 -  po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem.

Co dalej z pałacem w Rusocinie?Nowi właściciele zespołu pałacowego w Rusocinie przebywają w areszcie, ale gmina nie chce dopuścić, by obiekt niszczał. Urzędnicy skontrolowali właśnie zakres poczynionych prac zabezpieczających, do jakich nabywca został zobowiązany w umowie nabycia prawa użytkowania wieczystego.


Przypomnijmy. Zespół Dworsko – Parkowo – Folwarczny w Rusocinie gmina Pruszcz Gdański nabyła w 1996 roku od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
- To kompleks, który wymagał rewitalizacji. Gdybyśmy chcieli sami ją przeprowadzić, gmina musiałaby zrezygnować z wielu ważnych dla mieszkańców inwestycji przez kilka lat. Dlatego zdecydowaliśmy się na sprzedaż, jednak obostrzoną wieloma warunkami – wyjaśnia Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański.
Nieruchomość miała zostać przeznaczona do rewitalizacji pod różne formy działalności komercyjnej, usługowej, mieszkaniowej (dla właścicieli), edukacyjnej, społecznej i kulturalnej.

W roku 2000 obiekt oddano w bezpłatne użytkowanie Polskiemu Towarzystwu Edukacyjnemu z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie Uniwersytetu Otwartego. W związku z niewywiązaniem się z warunków umowy użyczenia, wyrokiem sądu z lipca 2005 umowa użytkowania została rozwiązana. Strona się jednak odwoływała i możliwość sprzedaży pałacu zaistniała dopiero w 2009 roku.

Rada Gminy podjęła uchwałę, by wpisany do rejestru zabytków „Zespół w Rusocinie” oddać w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu (z równoczesną sprzedażą położonych tam urządzeń i budynków). Dopiero dziewiąty przetarg wyłonił nabywców – małżeństwo Katarzynę i Marcina P.
- Państwo P. uruchamiali wówczas linię lotniczą i nie mieliśmy powodów, by wątpić w to, że proces odbudowy ruszy natychmiast i Rusocin odzyska swoją dawną świetność w krótkim czasie – opowiada wójt.
Tymczasem stało się inaczej. Nowi właściciele zdążyli tylko wykonać remont instalacji elektrycznej, poprawić ogrodzenie, dokonać drobnych napraw dachu i zatrudnić dozorcę.

Mają czas do końca listopada
Katarzyna i Marcin P. , zgodnie z umową, mają czas do końca listopada br. na remont dachu budynków (magazynu, stajni, dworu i drugiej stajni z wozownią) oraz do końca grudnia br. na uzupełnienie i odtworzenie ogrodzenia.
Aby nie skazywać zespołu pałacowego na niszczenie, gmina jeszcze przed upływem terminu wynikającego z umowy postanowiła skontrolować zaawansowanie prac zabezpieczających budynki przed niszczeniem.

Zawalił się dach stajni
Do Rusocina komisyjnie wybrali się: Anna Warakomska -  p.o. kierownika referatu inwestycji i remontów,  Krzysztof Miliński – kierownik referatu gospodarki przestrzennej i rozwoju gminy oraz  Łukasz Jurgielewicz – inspektor ds. gospodarki gruntami. Urzędnikom towarzyszyli strażnicy gminni.
- Na miejscu nic się nie działo. Mimo wcześniejszego zawiadomienia, nie zastaliśmy nikogo z przedstawicieli obecnych właścicieli – mówi Krzysztof Miliński. – Jedyne co mogliśmy stwierdzić, to zamurowane okna piwniczne i prowizoryczne zabezpieczenie dachu dworku przed opadami. Żadnych zaawansowanych prac zabezpieczających nie podjęto. Co najgorsze, dach budynku stajni, a takich obiektów jak w Rusocinie jest raptem kilka w całej Polsce, częściowo się zawalił, a wraz z nim kilka sklepień stropu o unikatowej konstrukcji. Jest to naprawdę duża strata, trudna do naprawienia.
- Zabiegamy również o przeprowadzenie kontroli przez konserwatora zabytków – dodaje wójt Magdalena Kołodziejczak.
W przypadku niedotrzymania warunków umowy, gmina zacznie naliczać kary umowne i będzie dążyła do rozwiązania umowy z wszelkimi konsekwencjami, do których zobowiązani byli nabywcy.Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny