Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w przypadku rozliczenia biletów semestralnych wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” za okres od września do stycznia 2020 r. należy złożyć najpóźniej w terminie do 15 lutego 2020 r. po termie wskazanym powyżej nie będą podlegały rozliczeniu i wypłacie świadczenia.


Zarządzenie wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Pruszcz Gdański

Praca w Urzędzie Gminy: płace i rozliczenia finansowe

Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Praca w Urzędzie Gminy: obsługa kasowa i finansowa
Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta: 29.01.(wyjątkowo Zastępca Wójta); 12.02.,26.02
 
 • Jesteś tutaj:
 • KONKURS KARTONOWE STWORKI, PLASTIKOWE POTWORKI, CZYLI DRUGIE ŻYCIE RZECZY

KONKURS KARTONOWE STWORKI, PLASTIKOWE POTWORKI, CZYLI DRUGIE ŻYCIE RZECZY

Gmina Pruszcz Gdański wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie zaprasza przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym ph.: „KARTONOWE STWORKI, PLASTIKOWE POTWORKI, czyli drugie życie rzeczy".
Od 1 lipca 2013 roku na terenie gminy Pruszcz Gdański zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od mieszkańców, bezpośrednio z nieruchomości, będą odbierane oprócz odpadów zmieszanych, odpady wysegregowane tj. papier, szkło i tworzywa sztuczne, które następnie zostaną poddane procesowi recyklingu.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że na co dzień używamy przedmiotów wyprodukowanych z wysegregowanych i przetworzonych odpadów - np. odzieży z polaru, folii aluminiowej, papieru toaletowego czy worków na śmieci. Dlatego ważnym aspektem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest edukacja i informacja mieszkańców w zakresie segregacji śmieci i recyklingu.

Urząd Gminy Pruszcz Gdański wspólnie z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie zapraszają uczniów szkół podstawowych z klas 0-6 do udziału w konkursie plastycznym pn. „KARTONOWE STWORKI, PLASTIKOWE POTWORKI, czyli drugie życie rzeczy". Jego ideą jest podniesienie świadomości ekologicznej - przybliżenie dzieciom zasad recyklingu i nauczenie najmłodszych segregacji odpadów.

Zachęcamy więc dzieci najpierw do zbierania odpadów do dostarczonych worków o odpowiedniej kolorystyce (niebieski na papiery, żółty na odpady plastikowe - szczegółowe informacje na stronie internetowej Gminy Pruszcz Gdański, a później do wykonania ze zgromadzonych przedmiotów (np. kartonów, plastikowych nakrętek czy butelek po napojach etc.) rozmaitych form przestrzennych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Szczegółowe informacje w regulaminie.

Więcej informacji pod nr. tel. 58 682 85 78, od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

informacja za www.oksir.pruszczgdanski.pl

Karta zgłoszenia - PDF, wersja edytowalna.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny