Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Pliki do pobrania

I. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1. (This link open in new tab) Rejestr mieszkańców (ewidencja ludności)

2. (This link open in new tab) Dowody osobiste

3. Udostępnienie danych

(This link open in new tab) Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców zawierające odpis danych wnioskodawcy

4. Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

5. Działalność gospodarcza

Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

6. Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

(This link open in new tab) Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

8. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

(This link open in new tab) Wniosek w sprawie dowozu ucznia

9. Zwrot kosztów przejazdu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

(This link open in new tab) Zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego

Zwrot kosztów przejazdu dziecka

(This link open in new tab) Wniosek o zwrot kosztów

Potwierdzenie obecności dziecka w placówce

 

II. REFERAT  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU GMINY

1. Geodezja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego i wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości

2. Gospodarka nieruchomosciami

(This link open in new tab) Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Pruszcz Gdański służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej)

Załącznik nr 1 - obciążenie nieruchomości (...)

(This link open in new tab) Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

3. Zagospodarowanie przestrzenne

(This link open in new tab) Wniosek o wydanie zaświadczenia o polożeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji (odt)

(This link open in new tab) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odt)

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kiedy należy zgłosić zamiar usunięcia drzewa

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

IV. REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

(Title: Wykaz dróg gminnych publicznych - 31.03.2017) (This link open in new tab) Wykaz dróg gminnych publicznych - 31.03.2017

(This link open in new tab) Uchwała - stawki za zajęcie pasa drogowego

(This link open in new tab) Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi publicznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi publicznej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o uzgodnienie włączenia do drogi ruchu drogowego

V. OŚWIATA

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Formularz wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja dla pracodawcy dotycząca zmiany warynków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

 

VI. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

(This link open in new tab) Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(This link open in new tab) Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(This link open in new tab) Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

(This link open in new tab) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

(This link open in new tab) Informacja o wyrobach zawierających azbest

(This link open in new tab) Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

(This link open in new tab) Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Wzór oświadczenia - nieruchomość niezamieszkała

Zgłoszenie posiadania zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ścieków

Wniosek o najem lokalu komunalnego

Wniosek o udostępnienie świetlicy

(This link open in new tab) Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów lub uśpienie ślepych miotów

Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt

Wniosek na utrzymywanie psa rasy agresywnej

(This link open in new tab) Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

VI. REFERAT FINANSOWY

(This link open in new tab) wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - osoba fizyczna

wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - firma

 

 

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny